Salesforce.com – úvod


Salesforce.com je americká spoločnosť zaoberajúca sa vývojom a distribúciou cloudového business softvéru. Jej najznámejší produkt je z oblasti CRM (Customer Relationship Management). Spoločnosť bola založená v marci 1999 Marcom Benioffom, Parkerom Harrison, Daveom Moellenhoffom a Frankom Dominguezom ako spoločnosť špecializujúca sa na poskytovanie služieb v oblasti Softvér ako služba (Software as a Service, SaaS). Jej akcie sú verejne obchodovateľné od roku 2004. Sídlo spoločnosti je v San Franciscu v Kalifornii.

Salesforce CRM (Sales Cloud).

CRM aplikácia postavená na platforme force.com  patriaca do kategórie SaaS (Software as a Service) –  Cloud computingu. SaaS znamená, že platíte za prístup do aplikácie mesačne na úžívateľa. Nestaráte sa o HW, inštaláciu, údržbu a zálohovanie aplikácie , to všetko zabezpečuje prevádzkovateľ Salesforce.com. Toto má nesporne výhody hlavne pre malé a stredné spoločnosti, ktoré nedisponujú IT špecialistami.

Aplikácia je jednoduchá a intuitívna, pripravená na prispôsobenie podľa požiadaviek zákazníka.

Obsahuje :

 • Chatter – nástroj na okamžitú spoluprácu medzi zamestnancami na dátach, príležitostiach a dokumentoch.
 • Accounts and contacts – všetko, čo potrebujete vedieť o svojich zákazníkoch – všetko na jednom mieste.
 • Marketing and leads – modul na riadenie marketingovej komunikácie (kampane) a príležitostí.
 • Opportunities and quotes – modul na riadenie príležitosti predaja.
 • Approvals and workflow – modul na riadenie schvaľovania a workflow (obchodné procesy).
 • Jigsaw data services – modul na automatizované čistenie dát.
 • Email and calendaring – mailový a kalendárový modul.
 • Content library – modul na správu a vyhľadávanie obsahu.
 • Analytics and forecasting – modul na analýzy a predpovede ďalšieho predaja.
 • Partners – modul na riadenia priameho a nepriameho partnerského predaja.
 • Mobile – prístup do Salesforce cez mobilné zariadenia (mobil, tablet, …)
 • AppExchange – ďalšie stovky aplikácii a služieb, ktorými môžete rozšíriť Salesforce CRM jednoduchou inštaláciou cez web prehliadač.

Existujú rôzne verzie prístupu do salesforce.com  záleží na potrebách spoločnosti, ktorá si chce implementovať CRM. Najmenšia verzia pre spoločnosť do 5 obchodníkov stojí 2 USD na mesiac na jedn0ho užívateľa, ale napríklad najvyššia verzia, ktorá nemá žiadne limity stojí 250 USD na mesiac a na užívateľa. Podrobnosti nájdete na stánke salesforce.com.

Pre menšie spoločnosti do 10 obchodných zástupcov postačí verzia Profesional za 65 USD na užívateľa a mesiac, pre stredné a vačšie by som odporúčal minimálne Enterprise verziu za 125 USD na užívateľa a mesiac, prípadne úplne najvyššiu verziu Unlimited. Samozrejme ceny sú orientačné a záleží na počte užívateľov a šikovnosti pri vyjednávaní ceny 🙂

Komentáre sú uzavreté.